Brunssum en de FMJD

Toen de FMJD, de Werelddambond, eind vorig jaar tijdens haar tweejaarlijkse Assembl een bestuursvoorstel aannam om aan de toernooi-organisaties een vergoeding te vragen voor de diensten verbonden aan het bijwerken van ratingklassementen, maakte de bond daarmee meteen een heleboel vrienden.

Op het forum op de website van de FMJD is uitgebreid gediscussieerd over het hoe en waarom van deze maatregel.

Het was van meet af aan duidelijk dat met name de Nederlandse toernooi-organisaties flink getroffen zouden worden door deze maatregel. Immers in Nederland, intussen vanuit Nederland, worden elk jaar diverse toernooien georganiseerd die zich in een geweldige belangstelling van de kant van deelnemers mogen verheugen.

De FMJD-maatregel komt er kort gezegd op neer dat een toernooi voor FMJD-erkenning in aanmerking komt indien de organisatie bereid is om voor elke deelnemer 5 euro recognition fee te voldoen aan de FMJD. Met deze bedragen worden de ratings van de deelnemers in de FMJD-tabellen verwerkt.

Verschillende Nederlandse toernooi-organisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken en in gezamenlijkheid is vastgesteld dat de FMJD met deze maatregel alleen maar gelden in de clubkas wil laten vloeien. Of deze conclusie terecht is moet ieder voor zich maar uitmaken. Feit is wel, dat een toernooi met een flinke post op de begroting wordt opgezadeld indien een organisatie per deelnemer het verlangde bedrag afdraagt. Dat de extra bedragen op de deelnemers kunnen worden verhaald (de lezing van de KNDB) mag dan voor veel deelnemers opgaan, feit is ook dat veel plezierdammers geen enkel direkt belang hebben bij een rating, en dat de 5 euro bijdrage eerder als een boete dan als een aardige FMJD-geste wordt gezien. Natuurlijk hebben topdammers belang bij een FMJD-erkenning, en wellicht veel subtoppers eveneens, maar mensen met een rating van laten we zeggen, onder de 1000 (KNDB-norm) hechten doorgaans niet zo heel veel waarde aan een rating.

Helaas zijn enkele toernooi-organisaties intussen overstag gegaan toen de FMJD een sponsorpotje vond waarmee de eerstkomende jaren vanuit dat potje de gewraakte fee alsnog kan worden voldaan. Jammer dat met die voorgehouden worst een wig gedreven is tussen de voordien gesloten formatie tegenstanders.

Brunssum heeft van meet af aan geen heil gezien in de maatregel, en was dus ook van meet af aan tegen de invoering, en dus ook bereid de consequenties te aanvaarden indien FMJD-erkenning niet zou worden verkregen.

Brunssum heeft de afgelopen jaren steeds een bijdrage aan de FMJD voldaan om de uitslagen van het toernooi in de FMJD-boeken te laten bijwerken. Nooit is er een discussie geweest omtrent het te betalen bedrag (50 euro per evenement).

Dat de FMJD ergens gelden vandaan moet halen om de organisatie draaiende te houden, staat buiten kijf, daar zal elke dammer oog voor hebben. Maar de, doorgaans particuliere, toernooi-organisaties zijn voor de FMJD geen partij. Immers de aangesoten nationale dambonden vormen de leden van de FMJD.

Het oude bedrag aan fee. eventueel verhoogd met een vast bedrag per deelnemer, allerlei alternatieven zijn bespreekbaar, de FMJD heeft er helaas geen oren naar.

Hoe het nu verder moet? Brunssum Open 2011 is door de FMJD, hoezeer wij dat ook betreuren, niet als (rating)toernooi erkend. Een Open NK zonder FMJD-erkenning. Een hele vreemde situatie uiteraard.

Gelukkig hebben de ruim 100 deelnemers aan Brunssum Open 2011 de toernooi-organisatie niet in de kou laten staan. Daar is het organisatiecomit best trots op. Het toernooi is sterk bezet, de dammers zijn weer heel enthousiast en met veel passie naar Limburg gekomen om daar anderhalve week lekker te komen dammen.

Dat is ook de sterke kant van een toernooi zoals dat van Brunssum.

Op de FMJD-website staat een module met behulp waarvan diverse ratingwaarden (vanuit de diverse van elkaar afwijkende systemem) kunnen worden herberekend naar de FMJD-rating (als fictief voorbeeld: KNDB-ratingwaarde vermeerderd met 850 geeft de FMJD-ratingwaarde). Die conversie wordt nu door bovengeschetste ontwikkelingen extra bemoeilijkt omdat de toernooien waar het om draait wel voor de KNDB-rating in aanmerking komen maar sommige daarvan dus niet voor de FMJD-rating. De simpele formule KNDB-rating plus x erbij is de FMJD-rating is dan niet meer vanzelfsprekend.

Het zal een hele kluif worden om dat wel/niet erkennen op een nette manier in de relatie KNDB-rating versus FMJD-rating tot uiting te doen komen. Gelukkig is dat niet mijn probleem.

(Op persoonlijke titel geschreven).
Nieuws
Facebook
Begunstigers
Camping en recreatiecentrum De Hitjesvijver

Cafe-zaal Rumpener Beemden

Hotel-Cafe Rumpenerhof

Wapen Brunssum

Gehost door CEWeb: Webdesign, Hosting & Grafische vormgeving