Brunssum Open 2020

Zoals bekend zijn van overheidswege alle grootschalige activiteiten tot 1 juni stilgezet.

We sluiten niet uit dat ook ons toernooi door deze maatregelen wordt getroffen, zeker wanneer de termijn waarin geen activiteiten mogen worden georganiseerd door de overheid wordt verlengd.

Wij wachten de verdere ontwikkelingen af.

Inschrijven voor deelname aan Brunssum 2020

Vanaf vandaag kunt u zich via de website aanmelden voor deelname aan Brunssum Open 2020.

Klik hier voor het digitale Aanmeldingsformulier.(22-02-2020) Op dit moment hebben we van 8 dammers een inschrijving mogen ontvangen.

Brunssumtoernooi (nog) niet opgenomen in ratinglijsten FMJD

De afgelopen weken bereikten ons opmerkingen en vragen rondom de onlangs gepubliceerde ratinglijst 102 van de FMJD.

Het jongste Brunssumtoernooi is niet meegenomen bij het vaststellen van de nieuwe ratings. De nieuwste ratinglijsten vindt u hier.

Er is contact met de FMJD over de achtergrond. Zodra er duidelijkheid is....
Lees verder

Ingeleverde combinaties Brunssum Open 2019

De ingeleverde combinaties vindt u hier.

Brunssum Open 2019

Noteer het alvast in uw agenda
7 tot 15 augustus 2020
Brunssum Open 2020


Ouder nieuws