Algemene informatie

 • Wedstrijddata
 • Van vrijdag 2 augustus t/m zaterdag 10 augustus 2019
 • Speellokaal
 • Sporthal Rumpen, Heugerstraat 2, 6443 BS Brunssum.
  Er is in de buurt van het speellokaal ruime parkeergelegenheid.
 • Aankomst in het speellokaal
 • De deelnemers worden verzocht op vrijdag 2 augustus om uiterlijk 11.30 uur in het speellokaal aanwezig te zijn voor de loting en de controle van enkele administratieve gegevens
  Officile opening: op 2 augustus 2019 om 13.00 uur.
  Officile sluiting: op 10 augustus 2019 om 16.00 uur.
 • Aanvangsuur van de wedstrijden
 • Op 2 augustus 2019 aansluitend aan de officile opening.
  Van 3 t/m 9 augustus 2019 om 12.00 uur.
  Op 10 augustus 2019 om 10:00 uur.
 • Arbiter
 • Martin van der Hout, Brunssum
 • Organisatiecomit Stichting Damtoernooi Brunssum
 • Dieter van Gortel, toernooicordinator
  Petra Kole, penningmeester
  Jac Hannen, secretariaat, Tergouwen 12, 6051 JE Maasbracht
  Tel. 0475 - 46 50 83 E-mail
  Martin van der Hout, 2e secretaris
  aangevuld met een aantal personen die door hun inzet een bijdrage leveren aan het welslagen van het toernooi.
 • AVG-verklaring
 • In het kader van de AVG verlangen we van de deelnemers een toestemmingsverklaring. Het organisatiecomit verwacht dat de deelnemers akkoord gaan met het maken n gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Het organisatiecomit hecht er aan deze bepaling reeds bij inschrijving voor het toernooi bekend te maken. Als iemand bezwaar heeft, moet hij of zij dat melden bij de organisatie.
  Voor fotograferen of filmen van personen jonger dan 16 jaar is expliciete toestemming nodig van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Bij aanmeldingen van personen jonger dan 16 jaar zal het organisatiecomit deze toestemming alsnog via een e-mail vragen aan de ouder/verzorger.