Erelijst

Jaar 1e plaats 2e plaats 3e plaats
1978 T. Brouwers J. Stokkel R. Schippers
1979 H. Ladage F. Verdel M. Everduim
1980 E. Dollekamp T. Schippers P. v.d. Stap
1981 F. Teer B. Bies R. Heusdens
1982 P. Schuitema B. Bies P. Schellekens
1983 B. Bies J. v.d. Borst P. Schuitema
1984 B. Bies P. Geurtsen P. Nitsch
1985 E. Bude P. Oudshoorn E. van Dusseldorp
1986 B. Bies R. Heusdens P. Nitsch
1987 J. v.d. Borst E. Bude B. Bies
1988 R. Heusdens M. Katz M. Mitsjanski
1989 W. Wirny A, Baljakin A. Gantwarg
1990 E. Vatoutin A. Presman A. Tsjizow
1991 N. Samb M. Katz P. Schatsov
1992 G. Sidibe E. Prosman K. Thijssen
1993 E. Vatoutin M. Kemperman R. v.d. Pal
1994 I. Rybakov K, Thijssen F. Fennema
1995 E. Prosman T. Goedemoed L. Sekongo
1996 K. Thijssen M. Adamaszek E. Prosman
1997 E. Prosman I. Rybakov M. Podolski
1998 A. Boelatov I. Rybakov B. Ba
1999 N. Samb B. Ba M. Podolski
2000 E. Prosman I. Tschartoriiski M. Durdyev
2001 R. Heusdens M. Dolfing N. Samb
2002 M. Podolski N. Samb en J. Capelle
2003 A. Schwarzman E. Heunen A. Schotanus
2004 J.M. Ndjofang B. Koullen D. Diakite
2005 L. Kouogueu J.M. Ndjofang B. Messemaker
2006 J.M. Ndjofang A. Schwarzman E. Prosman
2007 R. Heusdens L. Nicault A. Kalmakov
2008 S. Wijker A. Kalmakov T. Schippers
2009 M. Koopmanschap B. Eggens T. Schippers
2010 A. van Berkel A. Kalmakov A. Getmanski
2011 R. Heusdens M. de Kruijf M. Deurloo
2012 M. N'Diaye J.M. Ndjofang R. van Marle
2013 M. N'Diaye A. Andreev J. Daems
2014 M. Ravjir A. Tjon a Ong M. Monteba
2015 J. van Dijk A. Kalmakov A. Boulatov
2016 E. Prosman R. Heusdens S. den Hollander
2017 C. Niami H. Meijer T. L. Mbongo
2018 N. Samb C. Niami M. Stempher
Begunstigers
Camping en recreatiecentrum De Hitjesvijver

Cafe-zaal Rumpener Beemden

Hotel-Cafe Rumpenerhof

Wapen Brunssum

Gehost door CEWeb: Webdesign, Hosting & Grafische vormgeving