Aanmeldingsformulier

* = Deze velden in ieder geval invullen
Voornaam *
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon
E-mail adres *
Geboortedatum *
 (dd-mm-jjjj)
Damclub en team *
KNDB-rating
per 01-01-2020
(Indien bekend)
FMJD-nummer (Indien bekend)
Ik ben in het bezit van een BHV-certificaat:  
Voor informatie zie: Oproep aan deelnemers annex BHV-ers (opent in nieuw venster)
Onderstaande vraag alleen invullen indien u al vaker heeft deelgenomen aan het damtoernooi.
Mijn gegevens zijn gewijzigd sinds mijn laatste deelname aan het damtoernooi.
Vragen en opmerkingen