Brunssum Open 2018, het 40e Brunssum damtoernooi

GB From 3 August to 11 August 2018 the Brunssum international Open draughts tournament will take place. This year will be the 41st edition of this great tournament.
There will be a separate announcement in English.

FR Le tournoi Brunssum Open 2018 est organis dans la priode 3 - 11 Aot. Cette anne le tournoi sera organis pour la 41e fois.
Il y aura une annonce spare en franais.


Stichting Damtoernooi Brunssum nodigt u uit om deel te nemen aan:

Brunssum Open 2018

van 3 tot en met 11 augustus 2018

Het toernooi wordt georganiseerd volgens de bekende, vertrouwde toernooiformule: negen ronden dammen volgens het Zwitsers systeem met diverse prijzen in verschillende subklassementen.

Voor Brunssum Open 2018 wordt erkenning gevraagd bij de FMJD. De recognition is inmiddels verleend.

In 2018 wordt opnieuw gespeeld in Sporthal Rumpen in het centrum van Brunssum. Deze sporthal vormt 9 dagen lang het strijdtoneel van het jaarlijkse Brunssumse damgebeuren.

Aanmelden

Zolang het maximum aantal inschrijvingen (140) nog niet bereikt is kunt u zich nog aanmelden. Uw aanmelding is definitief indien zowel het aanmeldingsformulier als het inschrijfgeld bij het organisatiecomit zijn ontvangen.

De aangemelde deelnemers zullen we via internet publiceren. We zullen alleen die dammers vermelden van wie de aanmelding definitief is.

Het inschrijfgeld bedraagt evenals vorig jaar € 45,00 per persoon. Voor pupillen en welpen geldt een verlaagd tarief van € 20,00. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op bankrekening
NL52 RABO 0109 3340 27 t.n.v 'Stichting Damtoernooi Brunssum'.

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 30 juni 2018 door de organisatie te zijn ontvangen. Voor betalingen na 30 juni 2018 geldt een verhoogd inschrijfgeld van € 50,00 en voor pupillen en welpen € 25,00.

In het buitenland woonachtige deelnemers kunnen het inschrijfgeld bij aanvang van het toernooi voldoen.

Het programmaboekje zal ook dit jaar in digitale vorm aan de deelnemers worden toegezonden. Degenen die geen internetaansluiting hebben zullen in de eerste helft van juli een papieren versie ontvangen.


Om u aan te melden gaat u naar het Aanmeldingsformulier